web analytics

awladi

  • Tag : awladi

Awlady: Jurnal Pendidikan Anak

Awlady: Jurnal Pendidikan anak merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Awlady terbit secara berkala 2 kali dalam satu tahun setiap Maret dan September. Jurnal ini fokus terhadap isu isu pendidikan anak usia dini, Perkembangan anak usia dini, media pembelajaran anak usia dini serta parenting. Awlady