Awlady: Jurnal Pendidikan Anak

Awlady: Jurnal Pendidikan anak merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Awlady terbit secara berkala 2 kali dalam satu tahun setiap