Awlady: Jurnal Pendidikan Anak

Awlady: Jurnal Pendidikan anak merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Awlady terbit secara berkala 2 kali dalam satu tahun setiap Maret dan September. Jurnal ini fokus terhadap isu isu pendidikan anak usia dini, Perkembangan anak usia dini, media pembelajaran anak usia dini serta parenting. Awlady…
Read more